Pozvánka na M MV SR a PZ v cestnom behu

Pozvánka na M MV SR a PZ v cestnom behu

Pozvánka na M MV SR a PZ v cestnom behu

Beh v srdci SNP

3. ročník

Pri príležitosti osláv 71. výročia SNP

M-SR v cestnom behu policajtov

Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ:                 Obce Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Turčianska Štiavnička,                                                 

                                         Sučany a Klub bežeckého lyžovania Martin

 

Termín konania:            28. augusta 2015 (piatok)

 

Miesto konania:             Sklabiňa, okres Martin

 

Prihlášky:                      Zaslať do 26.8. 2015 na adresu Ján Holiga, Jedľoviny 90, 03608  

                                        Martin alebo mailom na: jan.holiga@centrum.sk        

                                        tel. číslo: , 0905 418052

                                        v deň pretekov na futbalovom ihrisku v Sklabini

 

Kancelária pretekov:   Futbalové ihrisko v Sklabini

 

Informácie:               :   na klubovej stránke www.kblskpmartin.webnode.sk,      

                              

      

 

Technické ustanovenia:

Predpis:                       preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel  atletiky

                   

Prezentácia:                dňa 28.8.2015 od 16.00 do 17.00 hod. na futbalovom ihrisku v     

                                     Sklabini

 

Popis trate:                 trať vedie po asfaltovej komunikácii z obce Sklabiňa, ďalej cez

                                     obec Sklabinský Podzámok, Turčiansku Štiavničku, Sučany, popri

                                     Prefe v Sučanoch späť do Turčianskej Štiavničky, Sklabinského

                                     Podzámku a Sklabine. Trať meria 19 km, štart a cieľ je na 

                                     futbalovom ihrisku v Sklabini.

                                     Žiaci na futbalovom ihrisku, dĺžka trate od 400 do 800 metrov

 

Štartovné:                  3 € ,  žiaci neplatia                                   

Kategórie:                      muži A do 39 rokov

                                        muži B od 40-49 rokov

                                        muži C od 50-59 rokov

                                        muži D od 60 rokov

                                        ženy E do 35 rokov

                                        ženy F nad 36 rokov

                                        policajti a policajtky PZ SR

                                        žiaci (najmladší, mladší a starší žiaci)

Štart:                             hromadný o 17.30 hod., žiaci o 17.45 hod.

 Ceny:                             odmenení budú prví traja pretekári v každej kategórii

 Protesty:                        podľa pravidiel atletiky

 Vyhlásenie výsledkov: 30 min. po dobehnutí posledného pretekára

 Občerstvenie:               zabezpečí usporiadateľ

 Rôzne:                          pretekári, činovníci, diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné

                                      nebezpečenstvo. Premávka bude čiastočne regulovaná príslušníkmi 

                                      polície.

 Zdravotná služba:       hasiči Sučany 

     

                 Ján Holiga                                                                               Július Ondrej

predseda organizačného výboru                                                         riaditeľ pretekov

 

                                  

                                                                    

                                   

                   

Pridané: 17.8.2015

Návrat na zoznam aktualít