VOĽBY DO ORGÁNOV UNITOP SR

VOĽBY DO ORGÁNOV UNITOP SR

NA 25. ZASADNUTÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SA KONALI VOĽBY.

Dňa 19. novembra 2018 sa na 25. zasadnutí Valného zhromaždenia konali voľby do riadiacich a výkonných orgánov UNITOP SR s nasledovnými výsledkami: prezidentom UNITOP SR bol opätovne zvolený plk. Ing. Stanislav Zátorský, členmi Rady boli zvolení : Ľubomír Orosz (ŠKP Bratislava), Štefan Králik (ŠKP pri Akadémii PZ), Pavol France (ŠKP pri SOŠ Devínska Nová Ves), Martin Stanovský (ŠKP Dolný Kubín) a  Pavel Ižárik (ŠKP Košice), novou členkou sa stala Anna Kozaňáková (ŠKP pri APZ). Následne na 1. zasadnutí novej Rady UNITOP SR bol za generálneho sekretára opätovne zvolený Ing. Juraj Filan.

Pridané: 1.12.2018

Návrat na zoznam aktualít