7. M MV SR a PZ v cestnom behu

7. M MV SR a PZ v cestnom behu

7. Majstrovstvá MV SR a PZ v cestnom behu

Beh v srdci SNP

7. ročník

Pri príležitosti osláv 75. výročia SNP

M-SR v cestnom behu policajtov

Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ:                 Obce Sučany, Sklabiňa, Turčianska Štiavnička, Sklabinský                                              

                                         Podzámok a Klub bežeckého lyžovania Martin

Termín konania:            29. augusta 2019 (štvrtok), štátny sviatok

Miesto konania:             Sučany, okres Martin

Prihlášky:                      Zaslať do 26. 8. 2019 mailom na: jan.holiga@centrum.sk        

                                        tel. číslo: 0905 744715, resp. cez klubovú stránku

Kancelária pretekov:   Športový areál ZŠ Sučany

Informácie:               :   na klubovej stránke www.kblskpmartin.sk 

  Technické ustanovenia:

Predpis:                       preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel  atletiky

 Prezentácia:                dňa 29.8.2019 od 08.30 do 09.30 hod. v športovom areáli ZŠ

                                     Sučany

Popis trate:                 trať vedie po asfaltovej komunikácii z obce Sučany popri Prefe do  

                                    obce Turčianska Štiavnička, ďalej cez obec Sklabinský Podzámok do  

                                    obce Sklabiňa, z obce Sklabiňa späť do Turčianskej Štiavničky popri 

                                    cintoríne do cieľa v Sučanoch,

                                    trať meria 17 km, štart a cieľ je v športovom areáli ZŠ v Sučanoch,

                                    žiaci na atletickej dráhe od 400 do 800 metrov

Štartovné:                  3 € ,  žiaci neplatia, v cene je  občerstvenie na trati a v cieli                                

Kategórie:                      muži A do 39 rokov

                                        muži B od 40-49 rokov

                                        muži C od 50-59 rokov

                                        muži D od 60 rokov

                                        ženy E do 39 rokov

                                        ženy F nad 40 rokov

                                        policajti PZ SR

                                        policajtky PZ SR

                                        žiaci (najmladší, mladší a starší žiaci)

Štart:                             hromadný o 10.00 hod., žiaci o 10.15 hod.

Ceny:                             odmenení budú prví traja pretekári v každej kategórii

Protesty:                        podľa pravidiel atletiky

Vyhlásenie výsledkov: 30 min. po dobehnutí posledného pretekára

Občerstvenie:               zabezpečí usporiadateľ

Rôzne:                          pretekári, činovníci, diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné

                                      nebezpečenstvo. Premávka bude čiastočne regulovaná príslušníkmi 

                                      polície.

Zdravotná služba:       hasiči Sučany 

             

                 Ján Holiga                                                                               Martin Rybár

predseda organizačného výboru                                                         riaditeľ pretekov

                

Pridané: 5.7.2019

Návrat na zoznam aktualít