8. M MV SR a PZ v cestnom behu

8. M MV SR a PZ v cestnom behu

8. Majstrovstvá MV SR a PZ

                                              Beh v srdci SNP

8. ročník

Pri príležitosti osláv 76. výročia SNP

M-SR v cestnom behu policajtov

 Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ:                 Obce Sklabiňa, Turčianska Štiavnička, Sklabinský                                              

                                         Podzámok, Sučany a Klub bežeckého lyžovania Martin

 Termín konania:            29. augusta 2020 (sobota), štátny sviatok

 Miesto konania:             Sklabiňa,  okres Martin

 Prihlášky:                      Zaslať do 26. 8. 2020 mailom na: jan.holiga@centrum.sk        

                                        tel. číslo: 0905 744715, resp. cez klubovú stránku

 Kancelária pretekov:   Obecný úrad v Sklabini

Informácie:               :   na klubovej stránke www.kblskpmartin.sk 

 
 

Technické ustanovenia:

Predpis:                       preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel  atletiky

Prezentácia:                dňa 29.8.2020 od 08.30 do 09.30 hod. v budove obecného úradu

                                     v Sklabini

Popis trate:                 trať vedie po asfaltovej komunikácii z obce Sklabiňa, ďalej cez

                                     obec Sklabinský Podzámok, Turčiansku Štiavničku, Sučany, popri

                                     Prefe v Sučanoch späť do Turčianskej Štiavničky, Sklabinského

                                     Podzámku a Sklabine. Trať meria 17 km, štart a cieľ je pred obe-

                                     cným úradom v Sklabini. Žiaci v okolí obecného úradu od 400m do

                                     800 m

Štartovné:                  5 € ,  žiaci neplatia, v cene je  občerstvenie na trati a v cieli                                

Kategórie:                      muži A do 39 rokov

                                        muži B od 40-49 rokov

                                        muži C od 50-59 rokov

muži D od 60 rokov

                                        ženy E do 39 rokov

                                        ženy F nad 40 rokov

                                        policajti PZ SR

                                        policajtky PZ SR

                                        žiaci (najmladší, mladší a starší žiaci)

 Štart:                             hromadný o 10.00 hod., žiaci o 10.15 hod.

 Ceny:                             odmenení budú prví traja pretekári v každej kategórii

 Protesty:                        podľa pravidiel atletiky

Vyhlásenie výsledkov: 30 min. po dobehnutí posledného pretekára

 Občerstvenie:               zabezpečí usporiadateľ

Rôzne:                          pretekári, činovníci, diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné

                                      nebezpečenstvo. Premávka bude čiastočne regulovaná príslušníkmi 

                                      polície.

 Zdravotná služba:       hasiči Sučany 

 

                

                 Ján Holiga                                                                            Anna Silvestrová

predseda organizačného výboru                                                       riaditeľka pretekov

 

                                                                                                       

                                   

                   

 

Pridané: 30.7.2020

Návrat na zoznam aktualít