Minister vnútra Mikulec sa teší novej aktivite UNITOPu

Minister vnútra Mikulec sa teší novej aktivite UNITOPu

Únia telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) predstavuje novú mediálnu stratégiu, ktorá má pomôcť spropagovať policajný šport a športové kluby polície. Chce sa tak stať dôležitým článkom pri prevencii kriminality, zdravého životného štýlu a vytvoriť pozitívny vzťah mládeže a verejnosti k polícii. 

UNITOP SR je dobrovoľné občianske združenie, ktoré spája viac ako 8 500 členov v 34 športových kluboch polície v 37 športových odvetviach. Je členom Svetovej policajnej športovej asociácie (USIP), Európskej policajnej športovej únie (USPE) a Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). 

Pravidelne organizuje policajné majstrovstvá v rôznych športových disciplínach a zabezpečuje účasť policajných reprezentantov na majstrovstvách sveta a Európy policajtov. UNITOP SR taktiež podporuje športové projekty pre mládež organizované športovými klubmi polície a vytvára širokú základňu mladých športovcov, z ktorej vyrástli reprezentanti ako Danka Barteková, bratia Horschornerovci, bratranci Škantárovci, Zuzana Štefečeková, Matej Beňuš, Erik Varga a mnohí ďalší.

„Je dôležité, aby verejnosť a naši partneri vedeli o našej činnosti a aby popri úspechoch slovenských reprezentantov v Športovom centre polície registrovali aj športové aktivity a úspechy aktívnych policajtov spolu s úspechmi mládeže a členov športových klubov polície,“ povedal prezident UNITOP SR Stanislav Zátorský.

Únia začne od apríla pravidelne komunikovať s verejnosťou na stránke www.unitopsr.sk a na sociálnej sieti Facebook, kde priblíži svoju činnosť, predstaví podujatia, na ktorých sa podieľa a zároveň prinesie zaujímavé informácie z diania v športových kluboch polície.

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU: TU

Roman Mikulec, minister vnútra SR:

„Pre mňa ako ministra vnútra je dôležité, aby verejnosť vnímala policajtov nielen po stránke ich služobného výkonu, ale aj ako ľudí, ktorí sa vo svojom voľnom čase zapájajú do bežných činností, medzi ktoré rozhodne patria aj športové aktivity. Som hrdý na všetkých našich policajtov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú vrcholných športových súťaží v zahraničí. V policajnom zbore máme niekoľko majstrov sveta a Európy, ktorí výrazne prispeli k formovaniu dobrého mena slovenskej polície vo svete. Teším sa, že vďaka novej komunikačnej aktivite UNITOPu sa o športových úspechoch našich policajtov popri úspechoch reprezentantov zo Športového centra polície a športových klubov polície dozvie aj široká verejnosť.“


Minister vnútra Roman Mikulec s hokejistkami ŠKP Bratislava ktorý je členom UNITOP SR, zdroj: ŠCP


Minister vnútra Roman Mikulec pri návšteve Športového centra polície, zdroj: ŠCP


Zdroj titulnej foto: ŠCP