Policajné majstrovstvá SR v maratóne budú súčasťou bratislavského ČSOB maratónu

Policajné majstrovstvá SR v maratóne budú súčasťou bratislavského ČSOB maratónu

Únia telovýchovných organizácií polície SR a Športové centrum polície organizuje 12. ročník Majstrovstiev ministerstva vnútra SR a Policajného zboru v maratóne. Maratón sa bude konať 3. apríla 2022 ako súčasť bratislavského ČSOB maratónu. 

REGISTRÁCIA je možná na www.predpredaj.sk

Dosiahnuté výsledky z tohto podujatia budú zohľadnené pri nominácií do reprezentačného družstva Slovenska na 8. Majstrovstvá Európy policajtov, ktoré sa uskutočnia v októbri 2022 v holandskom meste Eindhoven. Pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých 15 miestach v mužskej a ženskej kategórii, budú mať uhradené štartovné v plnej výške.

Termín: 03.04.2022
Miesto: Eurovea, Pribinova ulica, centrum mesta Bratislava, Slovenská republika
Štart behu: 9:00 hod. Eurovea – Pribinova ulica
Cieľ: Eurovea – Pribinova ulica
Trať: 42,195 km - Mestský okruh (2x 21,097 km) (mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka) na trati s pevným povrchom (asfalt, betón, dlažba), bez výraznejších prevýšení.
Časový limit: 5 hodín

Prihlasovanie (registrácia):

  • do 25.03.2022 do 24:00 hod. on-line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com
  • osobne počas prezentácie už priamo na podujatí, ak nebude naplnený účastnícky limit.
  • po vykonaní registrácie je potrebné napísať na tomas@becool.sk a filan@scpolicie.sk kvôli potvrdení registrácie a verifikovaní členstva v rámci MV SR a PZ!!!
  • Pretekári, ktorí už sú registrovaní na disciplínu maratón a majú záujem štartovať aj v rámci Majstrovstiev MV SR a PZ musia rovnako napísať na tomas@becool.sk!!!

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:

  • 31.03.2022 v čase od 12:00 do 19:00 hod. (EUROVEA Bratislava)
  • 01.04.2022 v čase od 12:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
  • 02.04.2022 v čase od 08:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
  • 03.04.2022 v čase od 06:30 do 08:00 hod - len zaregistrovaní účastníci - iba vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov, bez možnosti nového prihlásenia sa! (EUROVEA Bratislava)

Kategórie:

  • Muži - ročníky narodenia 2004 a starší
  • Ženy - ročníky narodenia 2004 a staršie

Meranie časov:
Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výkon pretekára bez správne umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť vyhodnotený! Výsledný čas bežca bude určený podľa gun time štartu zóny, v ktorej bežec štartuje.

Výsledky:
Budú zverejnené po skončení podujatia na www.bratislavamarathon.sk a sportsofttiming.sk. Výsledky dosiahnuté na 12. Majstrovstvách MV SR a PZ v maratóne budú mať priamy vplyv na nomináciu do mužskej a ženskej kategórie na 8. Majstrovstvá Európy policajtov, ktoré sa uskutočnia v dňoch 7. - 10. októbra 2022 v holandskom meste Eindhoven.

Tituly a odmeny:
Víťaz každej kategórie získava titul Majster MV SR a PZ na rok 2022. Pretekári na 1.– 3. mieste dostanú pohár a medailu. Pretekárom, ktorí sa umiestnia na prvých 15. miestach v oboch kategóriách v rámci Majstrovstiev MV SR a PZ bude refundované štartovné v plnej výške. Uvedení pretekári zašlú po pretekoch na filan@scpolicie.sk číslo svojho bankového účtu, na ktoré im bude obratom poukázané štartovné v plnej výške. Na adresu Športové centrum polície Romanova 37, 851 02 Bratislava zašlú originál doklad o úhrade štartovného.

Tešíme sa na Vašu účasť.