Júnové majstrovstvá v cestnej cyklistike a tenise

Júnové majstrovstvá v cestnej cyklistike a tenise

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Policajným zborom, UNITOP-om a Prezídiom policajného zboru zorganizovali dve významné turnaje počas júna, ktorých výsledky budú zhodnotené na nomináciu do reprezentačných družstiev SR na Majstrovstvá Európy policajtov.

20. majstrovstvá MV SR a PZ v tenise 

Dňa 16. a 17. júna sa ako prvý júnový turnaj budú konať majstrovstvá v tenise v tenisovom areáli Hotela Tenis v meste Zvolen. Systém turnaja bude nasledovný:

Dvojhra muži:
1. kolo bude prebiehať v zápasoch 8 skupín systém každý s každým na jeden set
2. kolo budú hrať prví dvaja zo skupín, ktorý postúpia do pavúka. Hrať sa následne bude vyraďovacím spôsobom na jeden víťazný set. Finále bude na víťazných 9 gemov.

Štvorhra muži:
Dvojice budú vylosované do pavúka, v ktorom sa bude hrať vylučovacím spôsobom na jeden víťazný set. Finále bude na 9 víťazných gemov.

Oslovených bolo celkovo 9 okresných a krajských riaditeľstiev: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Prešov aj samotné Prezídium Policajného zboru. Výber hráčov bude vykonaný na základe prihlášok jednotlivých policajných zborov. 

Výsledky z Majstrovstiev MV SR a PZ budú zohľadnené pri nominácií do reprezentačného družstva SR na Majstrovstvá Európy policajtov, ktoré sa budú konať v auguste t. r. v nemeckom Münsteri. Okrem toho si prvý traja víťazi odnesú poháre a diplomy.

Majstrovstvá MV SR a PZ v cestnej cyklistike

S týždňovým rozdielom sa dňa 23. júna uskutočnia majstrovstvá v cestnej cyklistike v areálu autocampingu Drienok neďaleko Mošoviec. 

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách
Muži vo vekových podkategóriách do 40 rokov a nad 40 rokov
Ženy sa budú deliť do vekových podkategórií v prípade vyššieho záujmu.

Dĺžka pretekov
Muži: 86 km s prevýšením 948 metrov
Ženy: 43 km s prevýšením 474 metrov

Cestná premávka bude čiastočne obmedzená a na trati bude premávať neutrálne mechanické vozidlo. Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári musia byť vybavený príslušnou cyklistickou prilbou a mať ju pevne pripnutú počas celých pretekov.

Z podujatí sa môžete tešiť aj na fotografie, ktoré si neskôr budete môcť pozrieť na webových stránkach.

Výsledky pretekov budú zohľadnené v konečnej nominácií pretekárov do reprezentačného družstva na MEP v Dánsku, ktoré sa uskutočnia v dňoch 8. - 12.9.2022.