Fotka

Aktuálne informácie

Aktualizované dňa: 13.2.2017
Dňa 16.3.2015 bola na webovej stránke MV SR zverejnená Výzva č.II SCP na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií zo ŠR prostredníctvom rozpoč. kapitoly MV SR na rok 2015.