Fotka

Rada UNITOP SR

Meno a priezvisko Telefón Mobil E-mail
Ing. Stanislav Zátorský - prezident +421 2 509 44 405 +421 905 411 467 stanislav.zatorsky@minv.sk
Ing. Ľubomír Orosz +421 2 682 03 812 +421 902 937 730 lubo@skpba.sk
Mgr. Štefan Králik +421 905 701 383 stefan.kralik11@gmail.com
Mgr. Pavol France +421 961 058 612 +421 908 158 507 efrance@centrum.sk
Ing. Martin Stanovský +421 907 595 373 stanovskym@pobox.sk
Mgr. Miloš Smejkal +421 961 057 400 milos.smejkal@minv.sk
Ing. Pavel Ižarik +421 908 689 948 satkd.wtf@gmail.com