| Rok konania

Súťaže 2012

Domáce:

17. Majstrovstvá MV SR a PZ vo volejbale mužov24.10.2012 - 26.10.2012
4. majstrovstvá MV SR a PZ v krose9.11.2012 - 9.11.2012

Medzinárodné:

7. MEP v cyklistike, Ploeren13.9.2012 - 17.9.2012
16. MEP v zápasení, Praha9.11.2012 - 12.11.2012