| Rok konania

Súťaže 2014

Domáce:

17.ročník "Pohár ministra vo futbale", kvalifikácia, BB,KE,BA13.5.2014 - 15.5.2014
17.ročník "Pohár ministra vo futbale", finále Bratislava28.5.2014 - 28.5.2014
SR-Francúzsko, medziš. zápas vo futbale, Bratislava14.5.2014 - 14.5.2014
nominačné preteky v triatlone na MEP1.6.2014 - 1.6.2014
sústredenie futbal. reprezentácie pred MEP, Bratislava20.6.2014 - 22.6.2014
13. M MV SR a PZ v tenise, Zvolen2.7.2014 - 3.7.2014
18. M MV SR a PZ vo volejbale mužov, T. Lomnica26.11.2014 - 28.11.2014
22. M MV SR a PZ vo volejbale žien, T. Lomnica3.12.2014 - 5.12.2014

Medzinárodné:

16. Majstrovstvá Európy vo futbale, Praha23.6.2014 - 30.6.2014
3. MEP v triatlone, Brémy8.8.2014 - 11.8.2014
20. ročník UNITOP ČR-UNITOP SR, Brno2.9.2014 - 4.9.2014
6. MEP v maratóne, Graz10.10.2014 - 13.10.2014