Prispôsobenie športového kalendára USPE v dôsledku pandémie

Prispôsobenie športového kalendára USPE v dôsledku pandémie

Z dôvodu celosvetovej pandémie Covid-19 sa USPE (Európska policajná športová únia) v lete 2020 rozhodla posunúť všetky európske policajné majstrovstvá o jeden rok. Súčasná situácia v Európe sa, žiaľ, nezlepšila. Opatrenia na boj proti pandémii sa ešte sprísnili takmer vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Ako sa bude vyvíjať šírenie Covid-19 a aké ďalšie rozhodnutia sa prijmú v súvislosti s obmedzeniami pre jednotlivé krajiny, vstupnými predpismi, karanténami, očkovaním a realizáciou športových udalostí, dnes nevieme predpovedať. 

S cieľom primerane a zodpovedne prispieť a chrániť zdravie všetkých zúčastnených ako svoju najvyššiu prioritu sa 26. februára 2021 uskutočnilo mimoriadne zasadnutie výkonného výboru USPE. Na tomto stretnutí sme prediskutovali ďalšie kroky týkajúce sa organizácie súťaží USPE. Po podrobnej analýze situácie a konštruktívnej diskusii sme preskúmali niekoľko variantov aktualizácie športového kalendára USPE.

Členovia komisie USPE sa jednomyseľne zhodli na týchto rozhodnutiach: 

1. Odloženie Majstrovstiev Európy policajtov vo futbale žien 2021 v Trondheime (Nórsko) do júna 2022. 
2. Zrušenie Majstrovstiev Európy policajtov v basketbale žien 2021 vo Worcesteri (Spojené kráľovstvo)
3. Usporiadanie M
ajstrovstiev Európy policajtov v tenise od 1. do 8. augusta 2021 v Münsteri (Nemecko)
4. Zrušenie 
Majstrovstiev Európy policajtov v Cross Country 2021 v Minsku (Bielorusko)
5. Usporiadanie 
Majstrovstiev Európy policajtov v cyklistike od 20. do 24. septembra 2021 v Chamblone (Švajčiarsko) 
6. Usporiadanie Majstrovstiev Európy policajtov v plávaní od 15. do 19. novembra 2021 v Moskve (Rusko)
7. Odloženie 
Majstrovstiev Európy policajtov v atletike 2022 v Českej republike na rok 2023. 

Na stránke KALENDÁR nájdete nový upravený športový kalendár medzinárodných podujatí USPE aj domácich podujatí  UNITOP. Organizácia každého podujatia ale závisí od vývoja pandémie.

Zodpovedajúce registrácie a pozvánky na policajné majstrovstvá sa momentálne revidujú a koordinujú. Registrácie na majstrovstvá Európy policajtov v cyklistike, plávaní a tenise budú zverejnené čoskoro.