Príhovor riaditeľa Športového centra polície

Príhovor riaditeľa Športového centra polície

Športové kluby polície sú pre Športové centrum polície jeden zo základných pilierov, ktorý vytvára predpoklad na dlhodobé podchytávanie talentovaných športovcov z celého Slovenska. Sú to práve kluby ŠKP, z ktorých vychádzajú majstri Slovenska, Európy, či sveta a rovnako tak aj olympijskí šampióni.

Dôležitú úlohu zohráva aj organizácia UNITOP, ktorá tieto kluby združuje a umožňuje tak ich členom v spolupráci s odborom výcviku PZ rozvíjať svoje športové zručnosti a porovnávať ich na národných i medzinárodných súťažiach s účastníkmi z iných krajín.

Musím konštatovať, že túto fungujúcu spoluprácu nám v dobrom závidia viaceré športové organizácie na Slovensku, a aj preto sa v budúcnosti budeme snažiť zachovať našu podporu v minimálne rovnakej miere ako doteraz.

Juraj Minčík, riaditeľ Športového centra polície