Na Behu zdravia v Turčianskych Tepliciach sa bude bojovať o miestenky na policajné ME

Na Behu zdravia v Turčianskych Tepliciach sa bude bojovať o miestenky na policajné ME

V sobotu 18. septembra sa v Turčianskych Tepliciach pobeží 41. ročník „Behu zdravia“. Súčasťou podujatia pre širokú verejnosť budú aj nominačné preteky na Majstrovstvá Európy policajtov v krose, ktoré sa uskutočnia v novembri tohto roku v dánskom meste Aarhus. 

UNITOP SR v úzkej spolupráci so Športovým centrom polície zabezpečí vyslanie policajného reprezentačného družstva Slovenska na dánske majstrovstvá Európy. Zloženie družstva vzíde z výsledkov práve týchto nominačných pretekov. 

Policajti budú pretekať v disciplíne „Beh zdravia“ v kategóriách:

 • muži na 10 000 m
 • ženy na 5 000 m 

Spoločný štart pretekov je naplánovaný na 11:00 v Turčianskych Tepliciach pri mestskom úrade. Záujemcovia a záujemkyne z policajných radov sa môžu prihlásiť na preteky prostredníctvo mailov jan.holiga@minv.sk a filan@scpolicie.sk. Termín prihlásenia je do 14. septembra 2021.

Behu zdravia sa môže zúčastniť aj široká verejnosť. Registrácia účastníkov bude v deň pretekov od 9:00 do 10:00. Zaregistrovať sa však odporúčame ONLINE už teraz na stránke www.turciansketeplice.sk.

Verejnosť bude pretekať v troch disciplínach:

 • "Beh Tepličanov" - stredne dlhá trať pre nadšencov behu bez rozdielu veku a pohlavia (800 m, chlapci/dievčatá)
 • "Beh detí" - krátka trať pešou zónou pre deti a ich rodičov (cca 100 m, bez kategórií)
 • "Beh zdravia" - vytrvalostný beh, prvý a posledný kilometer po asfalte, ostatné v lesoparku Bôr (5/10km)

Kategórie pre "Beh zdravia":

 • 10 000 m - muži ("A" do 39 rokov vrátane, "B" 40 - 49 rokov, "C" 50 - 59 rokov, "D" nad 60 rokov vrátane)
 • 10 000 m - ženy ("E" do 34 rokov vrátane, "F" 35 - 49 rokov, "G" nad 50 rokov vrátane)
 • HOBBY - 5 000 m - muži bez vekových kategórií "HOBBY_M"
 • HOBBY - 5 000 m - ženy bez vekových kategórií "HOBBY_Ž"

U štartujúcich mladších ako 18 rokov je potrebný písomný súhlas ich zákonného zástupcu

Štartovné sa platí len v disciplíne "Beh zdravia":

 • 5,- € / jednotlivec v termíne do 16. septembra 2021 - zaplatiť prevodom na účet v Štátnej pokladnici, č. účtu SK45 8180 0000 0070 0044 6688; BIC: SPSRSKBA; variabilný symbol: 3004; do správy pre prijímateľa uviesť: vaše meno a priezvisko, resp. mená a priezviská, ak platíte štartovné za viacerých bežcov. Ku prezentácii si prineste aj doklad preukazujúci tento prevod - výpis z účtu. Pre istotu.
 • 7,- € / jednotlivec po 16. septembri 2021, v hotovosti v deň konania pretekov pri registrácii
 • 2,- € / jednotlivec pre bežcov s trvalým pobytom na území mesta Turčianskych Teplíc
 • ZADARMO - Bežci nad 70 rokov (narodení do roku 1951 vrátane) sú oslobodení od štartovného.

Podujatia odštartuje "Beh Tepličanov" už o 10:00. Pokračovať bude o 10:20 štartom detského "Behu detí". Hromadný štart všetkých kategórii "Behu zdravia" je naplánovaný na 11:00.

Všetci účastníci ktorí sa umiestnia na prvých troch priečkach budú odmenení organizátormi podujatia.