Vianočný príhovor prezidenta UNITOP SR

Vianočný príhovor prezidenta UNITOP SR

Vážení športoví priatelia,

dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.

Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a rodinnej harmónie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné ani všedné napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Život každého z nás je prepletený neočakávanými situáciami a každého z nás určite zasiahli dni dobré a veselé, ale aj tie menej radostné, dokonca smutné. 

Chcem Vás všetkých povzbudiť, aby sme mali v novom roku viac pochopenia pre potreby druhých, aby sme nešetrili úsmevom a rozdávali radosť ľuďom v našom okolí. Skúsme viac pomáhať ako kritizovať, tešiť sa z úspechov druhých, otvoriť srdcia pre všetko dobré. Je potrebné stavať na tom dobrom a pozitívnom, rozvíjať začaté a nebáť sa väčších, či menších prekážok, ktoré určite prídu.

Svoje miesto majú v tento čas aj spomienky na našich blízkych, po ktorých zostala pri štedrovečernom stole prázdna stolička a neporušený príbor. Aj o tom sú Vianoce, že majú v sebe tú magickú silu, ktorá nás prinúti rozmýšľať nielen o sebe, o vlastných radostiach a vlastnom šťastí, ale aj o tom, čo tu po sebe človek zanechá.

Milí športoví priatelia,

prajem Vám všetkým, krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do Nového roku, všetko dobré, pevné zdravie a veľa osobných ako i športových úspechov.


Stanislav Zátorský,
prezident UNITOP SR