Únia telovýchovných organizácií
polície Slovenskej republiky

Únia telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) je dobrovoľné, otvorené záujmové združenie, ktoré založilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným právnym subjektom, ktorý združuje jednotlivé šoprtové kluby, koordinuje ich činnosť v rámci ucelenej štruktúry telovýchovných združení Slovenskej republiky. Spolupracuje s medzinárodnými športovými a policajnými organizáciami a s ústrednými orgánmi štátnej správy. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov schválených valným zhromaždením.

Výkonným orgánom je rada Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, ktorú tvorí 7 členov.

Výkonným orgánom Rady Únie telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky je sekretariát Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.

Najnovšie aktuality

Unitop Logo
Unitop Logo

Zlaté ukončenia sezóny 2022

Počas minulých dní sa ukončili sezóny vo viacerých športoch a my vám prinášame výsledky.

Unitop Logo
Unitop Logo

Slovenskí reprezentanti si boli zajazdiť v Dánsku na MEP v cestnej cyklistike

Začiatkom septembra sa uskutočnili policajné majstrovstvá Európy v cyklistike v Dánskom Braedstrupe

Unitop Logo
Unitop Logo

Taekwondisti ukázali konkurencii čo v nich je, koľko medailí majú na svojom konte?

Počas posledných týždňov sa darilo nielen taekwondistom, ale všetkým klubom, ktoré sú členmi UNITOP SR

Unitop Logo
Unitop Logo

Na podujatí Beh v srdci SNP padol nový traťový rekord

Unitop Logo
Unitop Logo

24. ročník medzištátneho priateľského stretnutia policajných reprezentácií SR a ČR

Stretnutie sa tentokrát uskutočnilo v Tatranskej Lomnici

Všetky aktuality

Únia telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky

Únia telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) je dobrovoľné, otvorené záujmové združenie, ktoré založilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným právnym subjektom, ktorý združuje jednotlivé šoprtové kluby, koordinuje ich činnosť v rámci ucelenej štruktúry telovýchovných združení Slovenskej republiky. Spolupracuje s medzinárodnými športovými a policajnými organizáciami a s ústrednými orgánmi štátnej správy. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov schválených valným zhromaždením.

Výkonným orgánom je rada Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, ktorú tvorí 7 členov.

Výkonným orgánom Rady Únie telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky je sekretariát Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.