Únia telovýchovných organizácií
polície Slovenskej republiky

Únia telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) je dobrovoľné, otvorené záujmové združenie, ktoré založilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným právnym subjektom, ktorý združuje jednotlivé šoprtové kluby, koordinuje ich činnosť v rámci ucelenej štruktúry telovýchovných združení Slovenskej republiky. Spolupracuje s medzinárodnými športovými a policajnými organizáciami a s ústrednými orgánmi štátnej správy. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov schválených valným zhromaždením.

Výkonným orgánom je rada Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, ktorú tvorí 7 členov.

Výkonným orgánom Rady Únie telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky je sekretariát Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.

Najnovšie aktuality

Unitop Logo
Unitop Logo

Jún bol mesiacom plavcov a parastrelcov

Športovým klubom, ktoré sú súčasťou UNITOP sa darilo aj počas celého júna.

Unitop Logo
Unitop Logo

Vyhodnotenie 20. ročníka tenisového turnaja Majstrovstiev Ministerstva vnútra SR a PZ

Jún patril turnaju v tenise, ktorý sa uskutočnil vo Zvolene. Ktorý policajný zbor bol najlepší a odniesol si domov cennú trofej

Unitop Logo
Unitop Logo

Hádzanársky oddiel ŠKP Bratislava podporuje projekt zameraný na duševné zdravie detí

Hádzanársky oddiel je zapojený do projektu Športom za duševné zdravie detí. Organizujú rôzne miniturnaje základných škôl

Unitop Logo
Unitop Logo

Teplé počasie prinieslo mnoho športových úspechov pre členské tímy UNITOP SR

Športovým klubom, ktoré sú súčasťou UNITOP, teplé počasie prialo.

Unitop Logo
Unitop Logo

Júnové majstrovstvá v cestnej cyklistike a tenise

Jún bude mesiacom majstrovstiev Ministerstva Vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru v cestnej cyklistike a tenisovej dvojhry a štvorhry v spolupráci s UNITOP-om.

Všetky aktuality

Únia telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky

Únia telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) je dobrovoľné, otvorené záujmové združenie, ktoré založilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným právnym subjektom, ktorý združuje jednotlivé šoprtové kluby, koordinuje ich činnosť v rámci ucelenej štruktúry telovýchovných združení Slovenskej republiky. Spolupracuje s medzinárodnými športovými a policajnými organizáciami a s ústrednými orgánmi štátnej správy. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov schválených valným zhromaždením.

Výkonným orgánom je rada Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, ktorú tvorí 7 členov.

Výkonným orgánom Rady Únie telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky je sekretariát Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.