Únia telovýchovných organizácií
polície Slovenskej republiky

Únia telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) je dobrovoľné, otvorené záujmové združenie, ktoré založilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným právnym subjektom, ktorý združuje jednotlivé šoprtové kluby, koordinuje ich činnosť v rámci ucelenej štruktúry telovýchovných združení Slovenskej republiky. Spolupracuje s medzinárodnými športovými a policajnými organizáciami a s ústrednými orgánmi štátnej správy. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov schválených valným zhromaždením.

Výkonným orgánom je rada Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, ktorú tvorí 7 členov.

Výkonným orgánom Rady Únie telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky je sekretariát Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.

Najnovšie aktuality

Unitop Logo
Unitop Logo

Najväčšie hádzanárske sústredenie na Slovensku

Každoročné sústredenie, ktoré absolvuje hádzanársky oddiel, je najväčšie sústredenie na Slovensku.

Unitop Logo
Unitop Logo

10. ročník podujatia Beh v srdci SNP a aké budú propozície

KBL Martin v spolupráci s obcami Sučany, Sklabiňa a Turčianska Štiavnička organizujú už 10. ročník súťaže v cestnom behu policajtov s názvom Beh v srdci SNP

Unitop Logo
Unitop Logo

V UNITOP-e sa lámali rekordy, svetové aj národné

Počas uplynulých dní naša parastrelkyňa nastrieľala rekordný počet bodov a na hasičských súťažiach sa zabehol nový časový rekord.

Unitop Logo
Unitop Logo

Začiatok leta patril vodným športom

Plavci, kanoisti, slalomári, kajakári či vodnopólisti sa začiatkom leta zaslúžili o mnohé ocenenia.

Unitop Logo
Unitop Logo

Vyhodnotenie 2. ročníka Majstrovstiev MV SR a PZ v cestnej cyklistike

Majstrovstvá MV SR a PZ v cestnej cyklistike boli zároveň nomináciou na Majstrovstvá Európy v Dánsku. Pozrite sa, kto nás bude reprezentovať.

Všetky aktuality

Únia telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky

Únia telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) je dobrovoľné, otvorené záujmové združenie, ktoré založilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným právnym subjektom, ktorý združuje jednotlivé šoprtové kluby, koordinuje ich činnosť v rámci ucelenej štruktúry telovýchovných združení Slovenskej republiky. Spolupracuje s medzinárodnými športovými a policajnými organizáciami a s ústrednými orgánmi štátnej správy. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov schválených valným zhromaždením.

Výkonným orgánom je rada Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, ktorú tvorí 7 členov.

Výkonným orgánom Rady Únie telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky je sekretariát Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.