Únia telovýchovných organizácií
polície Slovenskej republiky

Únia telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) je dobrovoľné, otvorené záujmové združenie, ktoré založilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným právnym subjektom, ktorý združuje jednotlivé šoprtové kluby, koordinuje ich činnosť v rámci ucelenej štruktúry telovýchovných združení Slovenskej republiky. Spolupracuje s medzinárodnými športovými a policajnými organizáciami a s ústrednými orgánmi štátnej správy. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov schválených valným zhromaždením.

Výkonným orgánom je rada Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, ktorú tvorí 7 členov.

Výkonným orgánom Rady Únie telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky je sekretariát Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.

Najnovšie aktuality

Unitop Logo
Unitop Logo

Konal sa 16. ročník Hádzanárskeho plesu ŠKP Bratislava! 💃

Úspešne sa obnovila tradícia Hádzanárskeho plesu ŠKP Bratislava.

Unitop Logo
Unitop Logo

Najmenší hádzanári z ŠKP Hádzaná sa zúčastnili turnaja v Stupave 👍😊

Turnaj v Minihádzanej BKZH_Stupava priniesol našim hádzanárom radosť! 🥇🥈

Unitop Logo
Unitop Logo

Na prelome Nového roka 2023 sa tešíme z nových úspechov!

Prinášame vám prehľad udalostí za posledný mesiac, v ktorom sme sa rozlúčili so starým rokom a privítali ten nový.

Unitop Logo
Unitop Logo

“Daruj krv, daruj život!” ❤️️

Vyzývame všetkých k zapojeniu sa do výzvy!😇

Unitop Logo
Unitop Logo

Naši športovci nám priniesli radosť aj v decembri

Hokejisti HK Poprad odohrali víťaznú sériu zápasov, dievčatá ŠKP Topoľčany sa zúčastnili majstrovstiev Nitrianskeho kraja v minihádzanej

Všetky aktuality

Únia telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky

Únia telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) je dobrovoľné, otvorené záujmové združenie, ktoré založilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným právnym subjektom, ktorý združuje jednotlivé šoprtové kluby, koordinuje ich činnosť v rámci ucelenej štruktúry telovýchovných združení Slovenskej republiky. Spolupracuje s medzinárodnými športovými a policajnými organizáciami a s ústrednými orgánmi štátnej správy. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov schválených valným zhromaždením.

Výkonným orgánom je rada Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, ktorú tvorí 7 členov.

Výkonným orgánom Rady Únie telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky je sekretariát Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.