Únia telovýchovných organizácií
polície Slovenskej republiky

Únia telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) je dobrovoľné, otvorené záujmové združenie, ktoré založilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným právnym subjektom, ktorý združuje jednotlivé šoprtové kluby, koordinuje ich činnosť v rámci ucelenej štruktúry telovýchovných združení Slovenskej republiky. Spolupracuje s medzinárodnými športovými a policajnými organizáciami a s ústrednými orgánmi štátnej správy. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov schválených valným zhromaždením.

Výkonným orgánom je rada Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, ktorú tvorí 7 členov.

Výkonným orgánom Rady Únie telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky je sekretariát Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.

Najnovšie aktuality

Unitop Logo
Unitop Logo

Najkrajšie momenty UNITOP SR v roku 2021

Rok 2021 priniesol pre našu úniu UNITOP SR viacero skvelých momentov. Úspešne sme zorganizovali dve policajné majstrovstvá, zúčastnili sa na medzinárodných podujatiach

Unitop Logo
Unitop Logo

V decembri potešilo striebro bobistky aj kolektívne športy

Posledný mesiac v roku bol úspešný pre viaceré športové kluby polície a priniesol taktiež radosť jednotlivým športovcom zo Športového centra polície.

Unitop Logo
Unitop Logo

Vianočný príhovor prezidenta UNITOP SR

Vážení športoví priatelia, dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.

Unitop Logo
Unitop Logo

Striebro skejtbordistu a bobistky či bronz vodnopólových juniorov

Druhá polovica novembra priniesla športovcom zo Športového centra polície a športových klubov polície, ktoré sú členom UNITOP SR, viacero úspechov.

Unitop Logo
Unitop Logo

Významné ocenenie pre rozhodcu v kickboxe či bronz slovenskej bobistky

Za nami je prvá polovica novembra, počas ktorej ŠKP kluby ani športovci zo Športového centra polície rozhodne neoddychovali.

Všetky aktuality

Únia telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky

Únia telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) je dobrovoľné, otvorené záujmové združenie, ktoré založilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným právnym subjektom, ktorý združuje jednotlivé šoprtové kluby, koordinuje ich činnosť v rámci ucelenej štruktúry telovýchovných združení Slovenskej republiky. Spolupracuje s medzinárodnými športovými a policajnými organizáciami a s ústrednými orgánmi štátnej správy. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov schválených valným zhromaždením.

Výkonným orgánom je rada Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, ktorú tvorí 7 členov.

Výkonným orgánom Rady Únie telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky je sekretariát Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.