| Súťaže tento mesiac

| Najnovšie fotky

| Partneri

unitopsr1.jpg unitopsr2.jpg unitopsr3.jpg unitopsr4.jpg unitopsr5.jpg

Najnovšia aktualita

8. Majstrovstvá MV SR a PZ
Pokračovanie

O nás

Únia telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) je dobrovoľné, otvorené záujmové združenie, ktoré založilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným právnym subjektom, ktorý združuje jednotlivé športové kluby, koordinuje ich činnosť v rámci ucelenej štruktúry telovýchovných združení Slovenskej republiky. Spolupracuje s medzinárodnými športovými a policajnými organizáciami a s ústrednými orgánmi štátnej správy. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov schválených valným zhromaždením.

Výkonným orgánom je Rada Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, ktorú tvorí 7 členov.

Výkonným orgánom Rady Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky je sekretariát Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.

Mapa klubov UNITOP-u SR