Únia telovýchovných organizácií
polície Slovenskej republiky

Únia telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) je dobrovoľné, otvorené záujmové združenie, ktoré založilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným právnym subjektom, ktorý združuje jednotlivé šoprtové kluby, koordinuje ich činnosť v rámci ucelenej štruktúry telovýchovných združení Slovenskej republiky. Spolupracuje s medzinárodnými športovými a policajnými organizáciami a s ústrednými orgánmi štátnej správy. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov schválených valným zhromaždením.

Výkonným orgánom je rada Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, ktorú tvorí 7 členov.

Výkonným orgánom Rady Únie telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky je sekretariát Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.

Najnovšie aktuality

Unitop Logo
Unitop Logo

13. ROČNÍK MAJSTROVSTIEV MV SR A PZ MUŽOV A ŽIEN V POLMARATÓNE

Polmaratón (všeobecné informácie)

Unitop Logo
Unitop Logo

PROPOZÍCIE celoslovenských majstrovstiev vo výstupe na skialpových lyžiach - vertikál

Skialp (všeobecné informácie)

Unitop Logo
Unitop Logo

XXV. ročník turnaja o "PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE" a XII. MAJSTROVSTVÁ MV SR a PZ v stolnom tenise jednotlivcov

Stolný tenis (všeobecné informácie)

Unitop Logo
Unitop Logo

Športové centrum polície sa raduje z viacerých chvályhodných úspechov

Hlásime fantastické výkony, skeetarky Danka Barteková a Vanesa Hocková priniesli prvé a druhé miesto!

Unitop Logo
Unitop Logo

Turnaj Liga Daj5 v rámci projektu ŠZDZD 🍀

ŠKP Bratislava-hádzaná fantasticky zorganizovali mini hádzanú, ktorej sa zúčastnilo až 250 detí z Bratislavského kraja.

Všetky aktuality

Únia telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky

Únia telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) je dobrovoľné, otvorené záujmové združenie, ktoré založilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným právnym subjektom, ktorý združuje jednotlivé šoprtové kluby, koordinuje ich činnosť v rámci ucelenej štruktúry telovýchovných združení Slovenskej republiky. Spolupracuje s medzinárodnými športovými a policajnými organizáciami a s ústrednými orgánmi štátnej správy. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov schválených valným zhromaždením.

Výkonným orgánom je rada Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, ktorú tvorí 7 členov.

Výkonným orgánom Rady Únie telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky je sekretariát Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.