Únia telovýchovných organizácií
polície Slovenskej republiky

Únia telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) je dobrovoľné, otvorené záujmové združenie, ktoré založilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným právnym subjektom, ktorý združuje jednotlivé šoprtové kluby, koordinuje ich činnosť v rámci ucelenej štruktúry telovýchovných združení Slovenskej republiky. Spolupracuje s medzinárodnými športovými a policajnými organizáciami a s ústrednými orgánmi štátnej správy. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov schválených valným zhromaždením.

Výkonným orgánom je rada Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, ktorú tvorí 7 členov.

Výkonným orgánom Rady Únie telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky je sekretariát Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.

Najnovšie aktuality

Unitop Logo
Unitop Logo

Zlatý máj, v UNITOP-e raj

Kluby, ktoré sú členmi UNITOP SR, majú za sebou úspešné týždne. Naša biatlonistka bola korunovaná za kráľovnú biatlonu.

Unitop Logo
Unitop Logo

Apríl sa niesol v znamení prvých miest, v UNITOP-e to bol úspešný mesiac

Športové tímy často cestovali za zápasmi či turnajmi do zahraničia odkiaľ sa domov vracali s cennými kovmi.

Unitop Logo
Unitop Logo

Úspešné ukončenie Ice Hockey World Police Cup 2022 v Prahe

Naši policajti si z turnaja odnášajú druhé miesto a množstvo spomienok.

Unitop Logo
Unitop Logo

Zajtrajším dňom sa začína Ice Hockey World Police Cup 2022 v Prahe

Koniec apríla sa bude niesť v duchu popandemického obnovenia turnaju vo Svetovom pohári v ľadovom hokeji policajtov pod záštitou UNITOP ČR

Unitop Logo
Unitop Logo

Začala sa športová jar, v UNITOP-e sme sa tešili z viacerých úspechov

Na prelome jari začali športovci zo športových klubov polície a Športového centra polície, ktoré sú spoločne členmi UNITOP SR, získavať ocenenia aj zo športov vyžadujúcich si lepšie počasie.

Všetky aktuality

Únia telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky

Únia telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) je dobrovoľné, otvorené záujmové združenie, ktoré založilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je samostatným právnym subjektom, ktorý združuje jednotlivé šoprtové kluby, koordinuje ich činnosť v rámci ucelenej štruktúry telovýchovných združení Slovenskej republiky. Spolupracuje s medzinárodnými športovými a policajnými organizáciami a s ústrednými orgánmi štátnej správy. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov schválených valným zhromaždením.

Výkonným orgánom je rada Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky, ktorú tvorí 7 členov.

Výkonným orgánom Rady Únie telovýchovných organizácii polície Slovenskej republiky je sekretariát Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.